venusbet giriscratosslot girisbetebet giriselexbet giristipobet girismeritroyalbet girismarsbahisvdcasinograndbettingbetwinnermarkobetsekabetizmir escortperabetsiber güvenlikbahisnow girişizmit escorteskişehir escortkripto parabetboo girisbahisnow giriscasinoslotcasinoslotbahisnow girişlimanbet girisbahsegel girisbetpas giriscasino slotjigolo siteleriadana escortstethoscope caseShapermintShapermint ReviewsThe Best Gaming MonitorsGood Toys For Dogs ReviewsBest Dog Toys ReviewsBest Car Battery ReviewsBest BrasBest Minimizer BrasBest Brain SupplementsBoost MemoryBest Teeth Whitening ProductsRaycon ReviewsSkullcandy Wireless Earbuds ReviewsBest Dog CratesBest Hair ProductsBest Gaming ChairTestosterone BoosterNavage Nasal Care Products ReviewsThe Best Smartwatches for 2021Best Women's SwimsuitsRuggable Rugs ReviewProvitalize ReviewsThe Best Eczema Creams Best Strapless BraTop Dishwasher ReviewsBest Laptop BackpacksBest Elliptical MachinesBest Air FryersBest Skin Care Products The Best PillowsNutritional Supplements ReviewsThe best smartwatchesBest Probiotic SupplementsBest Hair Growth ProductsStethoscopes for Nurses 2021Best Stethoscopes for NursesBest Pulse OximetersThe Best 27-inch MonitorsThe Best Blenders ReviewsBest Hair Growth ProductsPineseed Tokenhazır kuponAresbetRedwincasinopercasinopercasinopercasinopercasinopercasinopercasinopercasinopercasinopercasinopercasinopercasinoperHipercasinoHipercasinoHipercasinoHipercasinoHipercasinoHipercasinoHipercasinoHipercasinoHipercasinoHipercasinoHipercasinoHipercasinoHipercasinoHipercasinoSlotbarThe Witcher ReviewsGoli Gummies ReviewThe Best Portable AirFIXD ReviewThe Best Trusted Butcher Chef KnifeShine Armor Quick Coat ReviewBest Glassdoor ReviewsThe Best Office ChairThe Best Cordless Vacuum CleanersThe Best Air PurifiersBest Keto Bhb ReviewsThe Best Instant PotsBest Coffee Grinder ReviewsInstant Pot Air Fryer ReviewBest Water Filter Pitcher ReviewsBest Beard Trimmer ReviewBest Dehumidifier ReviewsBest PelotonBest Roselinlin ReviewsSerovital ReviewsSimplisafe ReviewsThe Best Wireless EarbudsUSA Exercise Bike ReviewsBest Standing Desk ReviewBest Surge ProtectorBest Toaster Oven ReviewsBest Humidifier ReviewAdjustable Dumbbells ReviewsPurple Mattress ReviewThe Best Portable Air Conditionersnutrathrivereviews.comBest Live Wave ReviewsThe Best Handheld VacuumCapillus Laser Cap ReviewThe Best Robot VacuumsBest Desk Chair ReviewsTree's Wings ReviewsLED Strip Lights ReviewsBest Air Compressor ReviewsBest Self-Propelled Lawn MowersBest Oscillating Tool ReviewsBest Shop Vac ReviewsBest Cordless Drill ReviewsBest Miter Saw ReviewsBest Tool Chest ReviewsTrack Saw ReviewsBest Stud Finder ReviewsRyobi Weed Eater ReviewsThe Best Hearing AidsBody Pillow Covers ReviewsSalt ReviewsRespirator Mask ReviewsBest Cast Iron Skillet ReviewsBest Chef Knife ReviewBest Space Heater ReviewsBest Electric RazorBest Hair Dryer ReviewBest Nuface ReviewsFiltrete Air Purifier ReviewsBest Car Wax ReviewBest Garbage Disposal ReviewsBest Hand Mixer ReviewsBest Mouthwash ReviewsBest Probiotic For Men ReviewsBest Weed Killer ReviewsShoes For Standing All Day ReviewsNose Hair Trimmer ReviewsBest Fuel Injector Cleaner ReviewsThe Best Waist TrainerBest Shampoo For Oily HairThe Best Gas Leak DetectorsBest Cordless Iron ReviewsAnne Pro ReviewThe Best Foot Spas ReviewsDish Drainer ReviewsThe Best Flannel Shirt Reviews

KVKK ve Aydınlatma Metni

Formlar ile Alınan Kişisel Verilerin İşlenmesi Konusunda Aydınlatma Metni

Firmamız tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve süreçleri yürütebilmek adına bazı kişisel verilerinizi (Ad, soyad, parolanız, e-posta adresi, cep telefonu numarası gibi) talep etmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işbu KVKK ve Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla herkesin erişimine açık olmayan bir ortamda işlenecek ve bu ortamda muhafaza edilecektir.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Firmamız nezdinde kişisel veriler; ticari faaliyetlerin planlanması ve icrası, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, tarafımızca doğrudan sağlanmayan ve uzmanlık alanımıza girmeyen konularda, tüketici şikayetlerinin çözümlenmesi, açık rıza vermeniz halinde ticari elektronik ileti gönderilmesi, faaliyetlerin firmamız prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirketimizin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, talep ve şikayet süreçlerinin yönetimi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir. Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. Toplanılan bilgiler, haberiniz yada aksi bir talimatınız olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır.Kişisel Verilerin Aktarılması

Tarafınızdan edinilmiş olan kişisel veriler yukarıda anılan amaçların ifa edilebilmesi için hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Ticaret Bakanlığı, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve şirketimizin danışmanları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine, Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5 ve 8. maddeleri uyarınca açık rızanız olmaksızın üçüncü kişilere aktarılabilir.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Web sitemiz yoluyla kişisel verileriniz yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanabilir.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re'sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine firmamız tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik'e göre yerine getirilecektir. Kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 3 ay içerisinde, kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinizde;

a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verilerinizi silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Talebiniz en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır ve tarafınıza bilgi verilir.

b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişilere bildirir; yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması temin edilir.

c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, talebiniz KVK Kanunun 13. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı tarafınıza en geç 30 gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan Doğan Haklarınız

Kanun'un 11. maddesine göre kişisel veri sahibi olarak müşteriler;

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinin eksik yada yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

- Kişisel verilerinin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini isteme,

- Düzeltilme, silinme, anonim hale getirme veya yok edilmesi halinde bunun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Kişisel olmayan bilgiler, şahsen tanımlanamayacağınız bilgilerdir. Bu bilgiler her türlü amaçla kullanılabilir ve üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın paylaşılabilir.

KVKK ve Aydınlatma MetniGizlilik ve Çerez Politikası